График изпити 2019/20

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 11 клас.

Конспект самостоятелна форма на обучение 11 клас.

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 7 клас.

Конспект самостоятелна форма на обучение 7 клас.

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 6 клас.

Конспект самостоятелна форма на обучение 6 клас.