Ден на отворени врати !


На 16.11.23г.в СУ „Отец Паисий“ – с.Медковец, обл.Монтана, се проведе Ден на отворените врати под надслов „Учителската професия през погледа на учениците „. На тази среща – учители, ученици, родители и гости осъществиха безценен контакт и най- важното: родителите се запознаха с работата на децата си. Бяха демонстрирани различни дейности и добри практики. Учениците от специалност „Помощник-възпитател “ представиха знанията и уменията си, подкрепени от своите учители, а гостите се насладиха на видяното. Вратата на училището остават отворени през цялата година, като всички си пожелаха срещите да се превърнат в традиция.

Новата учеба година бе открита

С богата празнична програма от песни, стихове и танци бе открита новата учебна година на 15 септември 2023. Директорът приветства с „Добре дошли!“ най-малките ученици в училището – децата от ПГ, които за пръв прекрачват през вратата на училищния двор и първокласниците, които влизат в голямата сграда. В откриването на новата учебна година се включиха ученици от всички класове и степени. Водещи бяха дванадесетокласниците Светла Найденова и Иво Спасов, които активно помагаха на най-малките рецитатори, забравили от притеснение думичките си. Новите учители бяха представени он директора на родителите и учениците.

45 години – другарска среща на випуск 1978 г.

На 8 юли в СУ „Отец Паисий“ се проведе другарска среща на випуск 1978 година по случай 45 години от завършването на средното им образование. Организаторите, Илка Ангелова, Людмила Влашка (Минка), Илонка Александрова и Галина Димитрова, бяха събрали почти всички бивши съученици от гимназиален и прогимназиален етап. Срещата започна в двора на гимназията. След като се събра по-голямата част от гостите, те влязоха в сградата на училището, за да си припомнят забавни моменти от ученическия си живот. В бившия кабинет по химия ги привества г-жа Василка Нинкова – техен преподавател по математика. Тя ги поздрави с добре дошли. Пожела им да са все така млади и хубави и да се срещат отново поне още 45 години. От бившите им преподаватели гост бе и г-жа Станка Опинчева – учител по химия. Родените 1960 г. младежи и девойки разгледаха училището, разходиха се из предишните си класни стаи, снимаха се, разказваха си весели спомени, припомниха са си какви лудории са вършили в различните кабинети и при различните преподаватели. Преди всичко това, обаче им се наложи да се запознават отново или да се разпознават един друг, тъй като житейският път на по-голямата част от тях е извън Медковец, а на други –  дори извън страната. Срещата бе изключително емоционална – изпълнена със закачки и много прегръдки. След като си направиха серия от снимки както из училищната сграда, така и в двора, колективно тръгнаха към ресторанта, където ги очакваха още от техните бивши съученици. Забавлението продължи до ранните часове на следващия ден.

Снимки може да си изтеглите от галерията.

Работна среща на ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца с учениците от паралелките „Помощник – възпитател“

На връх светлия християнски празник Петровден в СУ „Отец Паисий“ бе проведена среща между ръководството и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца и учениците от 7., 8. и 9 клас, както и преподавателите по специални предмети. Гости на срещата бяха и учители от всички образователни степени, изявили желание да присъстват.

Срещата между ученици и преподаватели е резултат от предходни срещи първо на ръководството на СУ – Медковец в лицето на директор А. Монова и експерт Орлин Орлинов с ръководството на Филиал Враца, в лицето на директор проф. д-р Рени  Христова-Коцева и  ас. д-р Анна Целова – заместник – директор; след това като резултат от договорените отношения за взаимопомощ бе проведена среща между гимназистите от първи гимназиален етап с професия „Помощник – възпитател“ и студенти от Университета в една детска градина във Враца.

Гости от ВТУ- Филиал Враца бяха: директор проф. д-р Рени Христова-Коцева , зам.-директор ас. д-р Анна Целова, проф. дфн Христо Манолакев,  ас. Димитър Баев, ас. Явор Венчев. Директор Монова откри срещата – разговор като представи гостите и каза няколко въвеждащи думи за Университета, за да запознае с предистиорията седмокласниците, които също присъстваха.

Пръв пред бъдещите и настоящи гимназисти говори проф. дфн Христо Манолакев.В увлекателна беседа  професорът обясни защо трябва  да  се изучава  литература – тема, „огромна по обем, сложна в теоретичните си основания и обединяващи в себе си литературознание, философия, фолклор, педагогика, културология и психология“. Професор Манолакев  напомни на  учениците, че  четенето е от изключителна важност за интелектуалното развитие на всеки човек, защото ни предлага универсални решения за всички житейски ситуации. Тезата му бе подкрепена с много примери, както от литературата, така и от живота, екшън филмите и историята.  След  професор  Манолакев думата  взе  преподавателя по  ИИ  – асистент  Явор  Венчев,  които изключително подробно обясни пред младата си аудитория връзката между историята  и изкуството и кой е най-добрият начин, за да изглежда рисунката ти добре. Асистент док. Димитър Баев, преподавател по Технологии и предприемачество подкрепи тезата на професор Манолакев за нуждата от четенето и справянето с житейските ситуации.

Професор Рени Христова -Коцева изказа пред учениците надеждата си за нови съвместни дейности, свързани с продължаващото образование на учениците от СУ „Отец Паисий“.  Срещата продължи с презентация на учениците, които представиха пред гостите своята учебна и творческа дейност и никой не разбра кога и как изминаха повече от два астрономически часа.

В края на мероприятието гости и домакини се разделиха с обещанието за нови срещи и сътрудничество.

Отбелязване на Международния ден за защита на деца, жертви на агресия

На 8. 06. 2023 г от 13, 30 часа в  СУ „Отец Паисий“, с. Медковец се проведе интерактивна среща, чийто гост-лектор  бе Валя Герасимова – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора, гр. Монтана и изявени ученици от гимназиален етап.

Тя разясни на младежите що е агресия и какви са видовете агресия. По време на дискусията стана ясно, че мнозина от присъстващите са били или в момента са жертва на агресия, но рядко споделят с учители или родители. Оказва се, че значително по-агресивни са момичетата и често те са не само жертви, но и насилници.  Понякога родителите и учителите, и част от местната власт, също упражняват вербална агресия над учащите – теза, която бе защитена с доста примери.

Темата за тормоза в училище продължи с това какво е кибертормоз и как да се предпазим от него. Сред младежите той често се изразява в заплахи и изнудване, а понякога и в насилие в реалния свят. Голяма част от младежите не са наясно как да се защитят при подобни прояви на агресия, а изразиха и мнение, че не вярват на институциите като авторитет при справянето с подобен тип проблеми.

Някои от присъстващите споделиха лични истории за насилие в семействата, квартали или села като едно от основните им опасения е,  че често агресорите остават ненаказани, а хората, които са се оплакали от тях могат лесно отново да се превърнат в жертви.

Детските бракове също не останаха тема табу при лекторите Валя Герасимова и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности. Традицията за продан на булки все още е жива, макар и младежите да са против нея и все повече да осъзнават равенството на жените и мъжете в съвременния свят. Въпреки това твърдят, че са безсилни пред вече утвърдени практики на част от  местата, от които произхождат.

Такава порочна практика остава и трафикът на хора. Г-жа Герасимова разказа подробно за методите за превенция и излизане от подобна ситуация. Даде и красноречиви примери за сексуална и трудова експлоатация, за да знаят учениците за какво да внимават. За съжаление, от техните коментари става ясно, че сводниците и хората, които изпращат работници нелегално в чужбина не просто не са наказани за деянията си, а продължават активно да работят в различните населени места и квартали, а все повече хора стават жертва на трафик от всякакво естество.

Срещата бе изключително полезна за учениците – като мнозинстсвото от тях изразиха надежда за бъдещи дискусии и работа по съответните теми.

Събитието се осъществи като част от проект GEAR – Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата, който има за цел да повиши компетенциите в областта на равенството между половете сред младежи от ромската общност.

За целта ще се създаде и уебрадио, където младежите да имат платформа, чрез която да говорят по темите, които ги вълнуват. Заедно с връстниците си от Белгия, Италия и Румъния, те ще сформират редакторски екип, който с помощта на съответната техника да създава различни предавания, както и да поддържа профили в социалните мрежи.

Професионално ориентиране за средношколците от СУ – Медковец

На 16. 05. 2023 г. бе организирана среща по професионално ориентиране за учениците от 5. до 7. клас, а на 27. 06. се проведе среща с гимназистите на същата тема. Гост-лектор и на двете срещи бе госпожа Анжела Димитрова от ОДК – Монтана, Кариерно ориентиране и консултиране.

Г-жа Димитрова представи пред своята публика възможностите,които предоставят  изучаваните от тях професии.  Раздаде на учениците работни карти „Примерен въпросник за проучване на професия“, които заедно попълниха,за  да  открият  всички плюсове и минуси на желаната от тях  професия и, с чиято помощ да могат да преценят дали наистина тази професия е „тяхната професия“. Пред  гимназистите  г-жа Димитрова представи късометражния филм „Професията отблизо“, след което се проведе дискусия по него и защо това  е важно за бъдещия им живот. Отговори на въпросите на учениците  как  могат  да  преценят  дали  една  професия има бъдеще.

Пред прогимназистите от 5. – 6. клас  консултантът  по професионално ориентиране  говори  на тема „Професията в едно изречение“. Децата, с помощта на лектора си, попълниха примерните въпросници за проучване на професия. Обособиха се няколко екипа от всеки клас. Всеки екип разгледа и проучи характеристиките на различни професии, а впоследствие ги представи пред останалите групи.


Среща – разговор с писателката Добрина Симова

На 30 май се проведе среща – разговор с писателката Добрина Симова.  Срещата премина под егидата на Фондация С. Е. Г. А. с председател Румян Сечков, по проект „Приобщаване за училища“.  Срещата бе посветена на 1 юни – Ден на детето,   на отминалия 24 май и на завършването на учебната година на учениците от 1. – 3. клас.

Срещата запозна с въвеждащи думи от г-н Сечков, който представи подробно втория международен проект, по който работи нашето училище: „СУ „Отец Паисий“, Медковец е едно от петте партньорски училища в страната,
включени по проект „Приобщаване за училища“, който се изпълнява в четири държави –
Унгария, България, Словакия и Албания. Целта му е да разработи модели за успешно
преодоляване на затвореността на училищата чрез включване на общностите –
родители, културни и социални институции. Заедно с партньора за България –
фондация С.Е.Г.А., на поредица от срещи, с участието на учители и родители бяха
дискутирани и изяснени проблемите, силните и слабите страни в работата до този
момент и бяха набелязани стъпките, по които да се разработят дългосрочни цели със
съответните дейности за развитие на училището през следващите години.“

Във връзка с представянето на детските книги на авторката, учениците от трети клас: Сабрина и Галин – в главните роли и Василена, Георги, Кристиян и Генади – във второстепенните такива, представиха драматизация по разказа на г-жа Симова  „Един прав тегел зад врата“ от нейната книга „Всичко е 6.“ Главен драматург на кратката сценка бе госпожа Ана Тонева – учител по математика на умните третокласници. Помощник – драматург: г-жа Емилия Петрова – класен ръководител на 3.клас. Разказът и съответно драматизацията по него представят съвременното положение в българското училище чрез „смях през сълзи“. Младите актьорите прекрасно и лесно разпознаха част от класа си в героите, които изиграха.

Г-жа Симова разказа през малките си слушатели кратката версия на своята  автобиография. Отговаря на техните въпроси: как сес тава писател, какво са апевите, дали поезията или разказите се пишат по-лесно, винаги ли е мечтала да стане учител и писател, за какво мечтае сега. Прочете пред тях разказите си „Разплаканата череша“, няколко свои стихотворения, апеви – обясни подробно как се пише такъв вид поезия, а поради проявения интерес и още няколко разказа.

Учениците се похвали пред гостенката с участието си в другия проект с международно участие и разказаха с какво нетърпение очакват създаването на свое ученическо радио. Г-жа Симова  обеща да им гостува отново, когато радиото заработи.

Фондация С. Е. Г. А. закупи и дари на училищната библиотека 16 тома от детските книги на писателката, която е емоционално и родословно свързана с Монтана. А по случай 24 май госпожа Симова дари на училищната библиотека шест от своите книги, несвързани с творчество за деца.

Всички ученици от 1. до 11. клас получиха от Фондация „С. Е. Г. А.“ като подарък за Деня на детето по един голям шоколад на известна марка.

Гост на срещата бе и госпожица Нанси Борисова.

  

Младежка фондация „Арете“ „на лов“ за таланти в Медковец

       Младежка фондация „Арете“-България, гостува в СУ“Отец Паисий“, за да се срещне с учениците на нашето училище.

      След „разчупването на леда“, учениците  бяха запознати с Хартата за правата на човека, равноправието между половете и съществуващите видове дискриминация, което предизвика дискусия и последващи въпроси от страна на учениците от I и II гимназиален етап.

            Организацията подпомага младежи, с цел изграждане на младежки  ролеви модели, а също така и  изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

            Ето защо срещата продължи с презентация за предстоящите летни лагери „Заедно напред“, които Фондацията организира и провежда ежегодно, за да насърчи и мотивира учениците между 16 и 21-годишна възраст, да завършат своето средно образование и продължат във висши учебни заведения.

На 30 май младежите от СУ „Отец Паисий“ в с. Медковец се срещнаха с екипа на фондацията и научиха повече за нейната дейност, видовете дискриминация и възможностите за летни лагери и лагери за момичета. Младежка фондация “Арете“ е неправителствена организация, чието име е с гръцки произход и означава бъди най-доброто, което можеш да бъдеш; достигни своя най-висок човешки потенциал“ .

Христо Христов, член на екипа на „Арете“ започна срещата с ролева игра, а след това разказа на младежите кои са той и екипът, и с какво се занимават. Ръководителят на програма „Заедно напред“ – Хр. Христов  бе подготвил още редица примери от социалните мрежи, телевизионни предавания и дори българския парламент, за да илюстрира какво представлява дикриминацията. Акцентите бяха поставени върху половата и етническата дискриминация. Някои от присъстващите ученици вече се бяха включвали в дейности на Младежка фондация „Арете“ и заедно с гостите разказаха своите преживявания на летните лагери, които организацията прави всяка година. Това далеч не е всичко – националните лагери за момичета от ромски произход са специален акцент в програмата на фондацията. Лагерът е тридневно интензивно и интерактивно събитие за момичета от ромски произход между 16 и 25 години. Програмата на лагера се състои от лекции и семинари за подпомагане на развитието на умения и увереност за социални и образователни постижения сред младите жени от ромски произход. Момичетата имат възможност да общуват с жени, които са за подражание в общността, да учат социални и лидерски умения и да посещават лекции относно проблемите, с които се сблъскват съвременните жени!

Учениците разказаха на своите гости за проект GEAR и разработването на тяхно младежко радио, а фондация „Арете“ изрази желание да подкрепи и тази инициатива. Ще бъдат подпомогнати и малки местни инициативи по идеята на самите младежи. „Арете“ ще направи конкурс за избор на малък младежки проект сред училищата от цялата страна, с които работи. Радостина Чапразова, директор на организацията, изрази готовност да подкрепи идея на децата от Медковец независимо от решението на комисията в конкурса. Учениците си тръгнаха от срещата изключително развълнувани и вдъхновени, вярвайки, че са срещнали хора, в чието лице могат да получат подкрепа не само за учебни, но и лични казуси и нужди!

 

Среща с проф. Цвятко Цветков – бивш възпитаник на СУ – Медковец

На 26 май от 13, 30 часа се проведе среща между изявените спортисти от училището и бившия възпитаник на СУ „Отец Паисий“ – Медковец – професор Цвятко Цветков.

Професор доктор Цветков е действащ професор в НСА „Васил Левски“ – София,  Факултет „Спорт“, Катедра Мениджмънт и история на спорта, Сектор Мениджмънт на спорта. Роден и израснал в с. Медковец, той завършва средното си образование в нашата гимназия и никога в интервютата и срещите си не пропуска да спомене този факт. През 1969-1973 г. завършва ВИФ “Георги Димитров” (НСА “Васил Левски”), Учителски факултет, специалност: Учител по физическо възпитание и Треньор по футбол; продължава образованието си в УНСС (1985-1488 г.) и придобива професионална квалификация “Икономика на спорта”;1975-1980 – докторант в НСА; от 1980 г. – досега е преподавател в катедра “История и управление на спорта” към НСА “В. Левски”. През 2003 г. – Летен университет по спортен мениджмънт – гр. Сараево.Получа научните звания: Доктор (1980 г.), Доцент (1995 г.). Владее руски и английски език.

Професор Цветков има над 70 научни статии в България и в чужбина, монографии, учебници и учебни помагала, подготвил е над 100 дипломанти, 5 докторанти.

Професор Цветков дари от името на Общобългарски Комитет „Васил Левски“ и Председателя му Васил Василев набор от репродукции на картини, рисувани от български художници по темата за Апостола на свободата. Колекцията се състои от 12 картини, посветени на живота  и делото на великия българин. Дарението е направено по повод на 200- годишнината на СУ „Отец Паисий“ – Медковец.

Гостът ни разказа пред младите си слушатели своя житейски път, сподели с тях много спомени с краеведски характер, разказа им какви възможности разкрива пред тях обучението в НСА „Васил Левски“, но също така и какви са условията, за да влезеш в някоя от катедрите там. Пожела им да се развиват като спортисти и да имат успехи не само в спорта, но и в училищното обучение. Заедно с него учениците пожелаха „Честит рожден ден! Здраве и дълъг живот!“ на най-успешната българска треньорка по художествена гимнастика – великата Нешка Робева.

Учениците от шести и седми клас слушаха донякъде с неразбиране историите, свързани с казармения спорт, но искрено се увлякоха по разказа за това как се е играл футбол в Медковец преди 40 – 50 години. Фактът, че всяка махала си е имала собствен футболен отбор ги учуди. А спомените на увлекателния разказвач, как се е криел от родителите си, за да играе футбол, да  участва в мачове, предизвикаха у тях възторг. Отговори на техните въпроси за най- голямата беля, направена в ученическите му години, как се кандидатства в НСА, какви са най-хубавите му ученически спомени.

Учениците бяха изключително развълнувани от обещанието за нови срещи с професор Цветков, на които да присъстват и спортисти от някои от националните ни гарнитури. Човекът Цвятко Цветков успя да зарази младата си публика със своя ентусиазъм и интерес към спорта. Показа им неговата човешка страна.

Професор – доктор Цветков подари на СУ „Отец Паисий“ своето стихотворение „Храм на знание и прогрес“, посветено на родното му училище.

Видео към интервюто: