СУ „Отец Паисий“ отбеляза 24 май с тържествен концерт

По стара традиция Денят на българската просвета и култура бе отбелязан на 24 май в двора на училището с тържествен концерт. В програмата взеха участие ученици от всички възрасти и класове. Тържеството бе открито от директора – Анелия Монова, с реч и прочитане на поздравителните адреси от различни институции.

Изявите на учениците бяха подготвени от класните ръководители на отделните класове.Така  всеки клас имаше своите пет минутки за слава и радост както на родителите, така и на гостите. Както на всяко тържество, в което участват най-малките, имаше и неловки моменти: със забравен текст, с притеснения или с дърпане на микрофона от ръцете на водещия.

Изключително впечатляващи бяха представянията на децата от ПГ с танца „Въртележка“ и на шестокласниците с етюда за силата на грамотността и просвещението.

Пак по стара традиция на 24 май нашето училище изпраща своите абитуриенти. Те се сбогуваха с учителите си чрез благодарствено слово, написано и прочетено от Никол Софрониева, и подариха на преподавателите си по цвете. Броенето до 12 отекна в училищния двор и даде началото на огромния брой снимки до тазгодишната украса, изработена от Елеонора Тодорова, Горан Атанасов, Иванка Иванова и Боряна Петрова.

Видео към тържествената програма: