Работна среща на представител по Проект GEAR с изявени ученици от 7. и 8. клас за обсъждане …..

На 10 май се проведе работна среща на г-жа Нанси Борисова – представител на Център за развитие на устойчиви общности, с изявени ученици от 7. и 8. клас. По време на срещата бяха обсъдени темите за равноправието между мъжете и жените и различните социални роли, които всеки човек изпълнява в обществото, както и темата за дискриминацията и нейните скрити проявления.За онагледяване на темата за равенството и това до каква степен ние сме равни в социалната стълбица бе проведена една ролева игра, наречена „Да направим крачка напред!“. Всеки един от участниците – 24 на брой от общо 42 ученици в двата класа получи роля на случаен принцип.

Целта бе всеки от тях да получи персонаж и да прави крачка напред или назад в зависимост от това дали може да си позволи дадени житейски ползи или не. Някои бяха социално облагодетелствани хора на високи служебни позиции или с богати роднини, други бяха социално слаби, многодетни майки, пенсионери или хора с увреждания.

 

В края на играта всеки съобщи на другите какъв е бил неговият персонаж и каква е причината да се намира по-напред или по-назад спрямо останалите. Всички заедно направиха дискусия относно това какво означава равенство и колко е лесно някой да стане жертва на дискриминация, когато е в неизгодно положение.

Всеки от учениците разбра разликата между равенство и равнопоставеност благодарение на играта, взаимствана от Наръчника НЕМО, изготвен по предишен проект на Център за развитие на устойчиви общности.

Занятията продължиха с раздаването на различни карти с любопитни въпроси за жени, изобретатели, изследователи, летци, носители на Нобелови награди. Учениците бяха разделени по двойки като целта на всяка двойка бе да обсъди с какво дадената жена ги вдъхновява, чували ли са за нея или нейното изобретение и по какво биха искали да приличат на нея.

Децата бяха особено впечатлени, че редица изобретения, използвани днес предимно от мъже като силиконът за лепене и циркулярът са създадени именно от жени. Те също така изявиха желание да разгледат и специалните карти на света, изготвени по проект Career Rocket, където е посочена по една вдъхновяваща жена от всяка държава и е описано нейното постижение.

В края на срещата младежите останаха много доволни от формата на заниманието и изразиха интерес в бъдеще да играят подобен тип игри в училище по-често.

.

Отбелязване на 11 май под егидата на фондация С.Е.Г.А.

На 12. 05. 2023 година бе отбелязан Денят на Светите равноапостоли Кирил и Методий, който православната църква чества по стар стил на 11 май. Тържеството бе организирано със подкрепата на фондация С.Е.Г.А. и НПО „Рома“ – Лом. Освен официалните гости, на празника, посветен на славянските първоучители, присъстваха много родители, а също така и бивши ученици на училището. Всяка една от паралелките бе подготвила свое собствено представяне – едни пяха, други рецитираха, трети – като шестокласниците – представиха драматизация на Йовковия „Серафим“, а най- малките – танцуваха. Снимките и видеата от празника са достъпни на училищния сайт и в You Tube – канала на училището. Всяко едно от изпълненията на децата и учениците бе подчинено на темата на презника – светите братя Кирил и Методий. Преди започването на тържествения концерт във фоайетата на първия етаж се проведе благотворителен базар с домашно приготвена храна и учениците и техните семейства, като средствата от него ще бъдат за закупуване на материали за самите ученици или за закупуването на някакаво културно мероприятие – театрална постановка, кино или куклен театър за най- малките. По този повод подаръците – шоколади, от партньорската организация ще бъдат раздадени за 24 май.  Официалното изпращане на 12. клас предстои на 24 май, но на този празник те получиха първите си подаръци по случай факта, че все пак са в края на втора гимназиална степен. Изпълнения по време на събитието имаше и от групите по НП „Спорт и изкуства“ – двете фолклорни групи към училището с ръководител  хореографът Венислав Рафаилов и вокалната група с ръководител  Василка Стефанова, която акомпанираще всички песни на групата с акордеон.

СУ „Отец Паисий“, Медковец е едно от петте партньорски училища в страната, включени по проект „Приобщаване за училища“, който се изпълнява в четири държави –
Унгария, България, Словакия и Албания. Целта му е да разработи модели за успешно преодоляване на затвореността на училищата чрез включване на общностите –
родители, културни и социални институции. Заедно с партньора за България – фондация С.Е.Г.А. . На поредица от срещи, с участието на учители и родители, бяха
дискутирани и изяснени проблемите, силните и слабите страни на институцията в работата й до този
момент и бяха набелязани стъпките, по които да се разработят дългосрочни цели със съответните дейности за развитие на училището през следващите години.

Видео към празничната програма може да видите тук:

Снимки: