Професионално ориентиране за средношколците от СУ – Медковец

На 16. 05. 2023 г. бе организирана среща по професионално ориентиране за учениците от 5. до 7. клас, а на 27. 06. се проведе среща с гимназистите на същата тема. Гост-лектор и на двете срещи бе госпожа Анжела Димитрова от ОДК – Монтана, Кариерно ориентиране и консултиране.

Г-жа Димитрова представи пред своята публика възможностите,които предоставят  изучаваните от тях професии.  Раздаде на учениците работни карти „Примерен въпросник за проучване на професия“, които заедно попълниха,за  да  открият  всички плюсове и минуси на желаната от тях  професия и, с чиято помощ да могат да преценят дали наистина тази професия е „тяхната професия“. Пред  гимназистите  г-жа Димитрова представи късометражния филм „Професията отблизо“, след което се проведе дискусия по него и защо това  е важно за бъдещия им живот. Отговори на въпросите на учениците  как  могат  да  преценят  дали  една  професия има бъдеще.

Пред прогимназистите от 5. – 6. клас  консултантът  по професионално ориентиране  говори  на тема „Професията в едно изречение“. Децата, с помощта на лектора си, попълниха примерните въпросници за проучване на професия. Обособиха се няколко екипа от всеки клас. Всеки екип разгледа и проучи характеристиките на различни професии, а впоследствие ги представи пред останалите групи.


Среща – разговор с писателката Добрина Симова

На 30 май се проведе среща – разговор с писателката Добрина Симова.  Срещата премина под егидата на Фондация С. Е. Г. А. с председател Румян Сечков, по проект „Приобщаване за училища“.  Срещата бе посветена на 1 юни – Ден на детето,   на отминалия 24 май и на завършването на учебната година на учениците от 1. – 3. клас.

Срещата запозна с въвеждащи думи от г-н Сечков, който представи подробно втория международен проект, по който работи нашето училище: „СУ „Отец Паисий“, Медковец е едно от петте партньорски училища в страната,
включени по проект „Приобщаване за училища“, който се изпълнява в четири държави –
Унгария, България, Словакия и Албания. Целта му е да разработи модели за успешно
преодоляване на затвореността на училищата чрез включване на общностите –
родители, културни и социални институции. Заедно с партньора за България –
фондация С.Е.Г.А., на поредица от срещи, с участието на учители и родители бяха
дискутирани и изяснени проблемите, силните и слабите страни в работата до този
момент и бяха набелязани стъпките, по които да се разработят дългосрочни цели със
съответните дейности за развитие на училището през следващите години.“

Във връзка с представянето на детските книги на авторката, учениците от трети клас: Сабрина и Галин – в главните роли и Василена, Георги, Кристиян и Генади – във второстепенните такива, представиха драматизация по разказа на г-жа Симова  „Един прав тегел зад врата“ от нейната книга „Всичко е 6.“ Главен драматург на кратката сценка бе госпожа Ана Тонева – учител по математика на умните третокласници. Помощник – драматург: г-жа Емилия Петрова – класен ръководител на 3.клас. Разказът и съответно драматизацията по него представят съвременното положение в българското училище чрез „смях през сълзи“. Младите актьорите прекрасно и лесно разпознаха част от класа си в героите, които изиграха.

Г-жа Симова разказа през малките си слушатели кратката версия на своята  автобиография. Отговаря на техните въпроси: как сес тава писател, какво са апевите, дали поезията или разказите се пишат по-лесно, винаги ли е мечтала да стане учител и писател, за какво мечтае сега. Прочете пред тях разказите си „Разплаканата череша“, няколко свои стихотворения, апеви – обясни подробно как се пише такъв вид поезия, а поради проявения интерес и още няколко разказа.

Учениците се похвали пред гостенката с участието си в другия проект с международно участие и разказаха с какво нетърпение очакват създаването на свое ученическо радио. Г-жа Симова  обеща да им гостува отново, когато радиото заработи.

Фондация С. Е. Г. А. закупи и дари на училищната библиотека 16 тома от детските книги на писателката, която е емоционално и родословно свързана с Монтана. А по случай 24 май госпожа Симова дари на училищната библиотека шест от своите книги, несвързани с творчество за деца.

Всички ученици от 1. до 11. клас получиха от Фондация „С. Е. Г. А.“ като подарък за Деня на детето по един голям шоколад на известна марка.

Гост на срещата бе и госпожица Нанси Борисова.

  

Младежка фондация „Арете“ „на лов“ за таланти в Медковец

       Младежка фондация „Арете“-България, гостува в СУ“Отец Паисий“, за да се срещне с учениците на нашето училище.

      След „разчупването на леда“, учениците  бяха запознати с Хартата за правата на човека, равноправието между половете и съществуващите видове дискриминация, което предизвика дискусия и последващи въпроси от страна на учениците от I и II гимназиален етап.

            Организацията подпомага младежи, с цел изграждане на младежки  ролеви модели, а също така и  изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

            Ето защо срещата продължи с презентация за предстоящите летни лагери „Заедно напред“, които Фондацията организира и провежда ежегодно, за да насърчи и мотивира учениците между 16 и 21-годишна възраст, да завършат своето средно образование и продължат във висши учебни заведения.

На 30 май младежите от СУ „Отец Паисий“ в с. Медковец се срещнаха с екипа на фондацията и научиха повече за нейната дейност, видовете дискриминация и възможностите за летни лагери и лагери за момичета. Младежка фондация “Арете“ е неправителствена организация, чието име е с гръцки произход и означава бъди най-доброто, което можеш да бъдеш; достигни своя най-висок човешки потенциал“ .

Христо Христов, член на екипа на „Арете“ започна срещата с ролева игра, а след това разказа на младежите кои са той и екипът, и с какво се занимават. Ръководителят на програма „Заедно напред“ – Хр. Христов  бе подготвил още редица примери от социалните мрежи, телевизионни предавания и дори българския парламент, за да илюстрира какво представлява дикриминацията. Акцентите бяха поставени върху половата и етническата дискриминация. Някои от присъстващите ученици вече се бяха включвали в дейности на Младежка фондация „Арете“ и заедно с гостите разказаха своите преживявания на летните лагери, които организацията прави всяка година. Това далеч не е всичко – националните лагери за момичета от ромски произход са специален акцент в програмата на фондацията. Лагерът е тридневно интензивно и интерактивно събитие за момичета от ромски произход между 16 и 25 години. Програмата на лагера се състои от лекции и семинари за подпомагане на развитието на умения и увереност за социални и образователни постижения сред младите жени от ромски произход. Момичетата имат възможност да общуват с жени, които са за подражание в общността, да учат социални и лидерски умения и да посещават лекции относно проблемите, с които се сблъскват съвременните жени!

Учениците разказаха на своите гости за проект GEAR и разработването на тяхно младежко радио, а фондация „Арете“ изрази желание да подкрепи и тази инициатива. Ще бъдат подпомогнати и малки местни инициативи по идеята на самите младежи. „Арете“ ще направи конкурс за избор на малък младежки проект сред училищата от цялата страна, с които работи. Радостина Чапразова, директор на организацията, изрази готовност да подкрепи идея на децата от Медковец независимо от решението на комисията в конкурса. Учениците си тръгнаха от срещата изключително развълнувани и вдъхновени, вярвайки, че са срещнали хора, в чието лице могат да получат подкрепа не само за учебни, но и лични казуси и нужди!

 

Среща с проф. Цвятко Цветков – бивш възпитаник на СУ – Медковец

На 26 май от 13, 30 часа се проведе среща между изявените спортисти от училището и бившия възпитаник на СУ „Отец Паисий“ – Медковец – професор Цвятко Цветков.

Професор доктор Цветков е действащ професор в НСА „Васил Левски“ – София,  Факултет „Спорт“, Катедра Мениджмънт и история на спорта, Сектор Мениджмънт на спорта. Роден и израснал в с. Медковец, той завършва средното си образование в нашата гимназия и никога в интервютата и срещите си не пропуска да спомене този факт. През 1969-1973 г. завършва ВИФ “Георги Димитров” (НСА “Васил Левски”), Учителски факултет, специалност: Учител по физическо възпитание и Треньор по футбол; продължава образованието си в УНСС (1985-1488 г.) и придобива професионална квалификация “Икономика на спорта”;1975-1980 – докторант в НСА; от 1980 г. – досега е преподавател в катедра “История и управление на спорта” към НСА “В. Левски”. През 2003 г. – Летен университет по спортен мениджмънт – гр. Сараево.Получа научните звания: Доктор (1980 г.), Доцент (1995 г.). Владее руски и английски език.

Професор Цветков има над 70 научни статии в България и в чужбина, монографии, учебници и учебни помагала, подготвил е над 100 дипломанти, 5 докторанти.

Професор Цветков дари от името на Общобългарски Комитет „Васил Левски“ и Председателя му Васил Василев набор от репродукции на картини, рисувани от български художници по темата за Апостола на свободата. Колекцията се състои от 12 картини, посветени на живота  и делото на великия българин. Дарението е направено по повод на 200- годишнината на СУ „Отец Паисий“ – Медковец.

Гостът ни разказа пред младите си слушатели своя житейски път, сподели с тях много спомени с краеведски характер, разказа им какви възможности разкрива пред тях обучението в НСА „Васил Левски“, но също така и какви са условията, за да влезеш в някоя от катедрите там. Пожела им да се развиват като спортисти и да имат успехи не само в спорта, но и в училищното обучение. Заедно с него учениците пожелаха „Честит рожден ден! Здраве и дълъг живот!“ на най-успешната българска треньорка по художествена гимнастика – великата Нешка Робева.

Учениците от шести и седми клас слушаха донякъде с неразбиране историите, свързани с казармения спорт, но искрено се увлякоха по разказа за това как се е играл футбол в Медковец преди 40 – 50 години. Фактът, че всяка махала си е имала собствен футболен отбор ги учуди. А спомените на увлекателния разказвач, как се е криел от родителите си, за да играе футбол, да  участва в мачове, предизвикаха у тях възторг. Отговори на техните въпроси за най- голямата беля, направена в ученическите му години, как се кандидатства в НСА, какви са най-хубавите му ученически спомени.

Учениците бяха изключително развълнувани от обещанието за нови срещи с професор Цветков, на които да присъстват и спортисти от някои от националните ни гарнитури. Човекът Цвятко Цветков успя да зарази младата си публика със своя ентусиазъм и интерес към спорта. Показа им неговата човешка страна.

Професор – доктор Цветков подари на СУ „Отец Паисий“ своето стихотворение „Храм на знание и прогрес“, посветено на родното му училище.

Видео към интервюто: