Работна среща на представител по Проект GEAR с изявени ученици от 7. и 8. клас за обсъждане …..

На 10 май се проведе работна среща на г-жа Нанси Борисова – представител на Център за развитие на устойчиви общности, с изявени ученици от 7. и 8. клас. По време на срещата бяха обсъдени темите за равноправието между мъжете и жените и различните социални роли, които всеки човек изпълнява в обществото, както и темата за дискриминацията и нейните скрити проявления.За онагледяване на темата за равенството и това до каква степен ние сме равни в социалната стълбица бе проведена една ролева игра, наречена „Да направим крачка напред!“. Всеки един от участниците – 24 на брой от общо 42 ученици в двата класа получи роля на случаен принцип.

Целта бе всеки от тях да получи персонаж и да прави крачка напред или назад в зависимост от това дали може да си позволи дадени житейски ползи или не. Някои бяха социално облагодетелствани хора на високи служебни позиции или с богати роднини, други бяха социално слаби, многодетни майки, пенсионери или хора с увреждания.

 

В края на играта всеки съобщи на другите какъв е бил неговият персонаж и каква е причината да се намира по-напред или по-назад спрямо останалите. Всички заедно направиха дискусия относно това какво означава равенство и колко е лесно някой да стане жертва на дискриминация, когато е в неизгодно положение.

Всеки от учениците разбра разликата между равенство и равнопоставеност благодарение на играта, взаимствана от Наръчника НЕМО, изготвен по предишен проект на Център за развитие на устойчиви общности.

Занятията продължиха с раздаването на различни карти с любопитни въпроси за жени, изобретатели, изследователи, летци, носители на Нобелови награди. Учениците бяха разделени по двойки като целта на всяка двойка бе да обсъди с какво дадената жена ги вдъхновява, чували ли са за нея или нейното изобретение и по какво биха искали да приличат на нея.

Децата бяха особено впечатлени, че редица изобретения, използвани днес предимно от мъже като силиконът за лепене и циркулярът са създадени именно от жени. Те също така изявиха желание да разгледат и специалните карти на света, изготвени по проект Career Rocket, където е посочена по една вдъхновяваща жена от всяка държава и е описано нейното постижение.

В края на срещата младежите останаха много доволни от формата на заниманието и изразиха интерес в бъдеще да играят подобен тип игри в училище по-често.

.