Колективно забавление: Осиновяване на дръвче!

Днес учениците от нашето училище започнаха засаждането на фиданките, подарени ни от Гората.бг. От 14:00 до 15, 30 часа на 30. 03. 2023 година бяха засадени повече от 60 дръвчета и храсти. В залесяване на училищния двор се включиха изключително активно учениците от 3. и 4. клас от начален етап; 6., 7., 11. и други класове. Табелките с имената на младите озеленители ще бъдат закачени утре, за да могат учениците да полагат грижи за собствените си растения и да израстват заедно.

При хубаво време в петък, 31. 03. 23 година предстои засаждането на останалите близо 30 фиданки. Всеки може да се включи и да изпита радостта от това да посади дръвче и да наблюдава неговия растеж.

Както е видно от галерията – всички се забавляваха много през цялото време. Всеки родител може да изтегли снимките на детето си от страницата на сайта ни