Честването на 3 март в СУ „Отец Паисий“ с тържествена програма

Във връзка с честването на 145 години от освобождението на България от турско иго в СУ „Отец Паисий се проведе официално тържество, подготвено с помощта на учители и ученици. Тържественото честване премина под девиза „Нося България в сърцето си“ и започна още на 28. февруари с изработването на поздравителни картички от първи и втори клас, изработването на табла от по-големите класове, ресурсен кабинет и психолого-логопедичен кабинет, а средношколците изработиха презентации и видео клипове. Учениците от 11.клас подготвиха и организираха основната част от програма, проведена на втори март. Директорът Анелия Монова чрез тържествена реч-обръщение към присъстващите даде начало на програмата. В празничната част имаше много интересни исторически данни за празника, за участието на жители на общината в освободителните борби, кратък рецитал от ученици от начален етап и средношколци. Празникът завърши с викторина и състезание по лъвски скок, както и символични награди за най-добре представилите се. А, краят на мероприятието бе с право хоро, в което се включиха почти всички. По този начин учители и ученици отдадоха почит на всички, отдали живота си за освобождението на България.