Работна среща на ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца с учениците от паралелките „Помощник – възпитател“

На връх светлия християнски празник Петровден в СУ „Отец Паисий“ бе проведена среща между ръководството и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца и учениците от 7., 8. и 9 клас, както и преподавателите по специални предмети. Гости на срещата бяха и учители от всички образователни степени, изявили желание да присъстват.

Срещата между ученици и преподаватели е резултат от предходни срещи първо на ръководството на СУ – Медковец в лицето на директор А. Монова и експерт Орлин Орлинов с ръководството на Филиал Враца, в лицето на директор проф. д-р Рени  Христова-Коцева и  ас. д-р Анна Целова – заместник – директор; след това като резултат от договорените отношения за взаимопомощ бе проведена среща между гимназистите от първи гимназиален етап с професия „Помощник – възпитател“ и студенти от Университета в една детска градина във Враца.

Гости от ВТУ- Филиал Враца бяха: директор проф. д-р Рени Христова-Коцева , зам.-директор ас. д-р Анна Целова, проф. дфн Христо Манолакев,  ас. Димитър Баев, ас. Явор Венчев. Директор Монова откри срещата – разговор като представи гостите и каза няколко въвеждащи думи за Университета, за да запознае с предистиорията седмокласниците, които също присъстваха.

Пръв пред бъдещите и настоящи гимназисти говори проф. дфн Христо Манолакев.В увлекателна беседа  професорът обясни защо трябва  да  се изучава  литература – тема, „огромна по обем, сложна в теоретичните си основания и обединяващи в себе си литературознание, философия, фолклор, педагогика, културология и психология“. Професор Манолакев  напомни на  учениците, че  четенето е от изключителна важност за интелектуалното развитие на всеки човек, защото ни предлага универсални решения за всички житейски ситуации. Тезата му бе подкрепена с много примери, както от литературата, така и от живота, екшън филмите и историята.  След  професор  Манолакев думата  взе  преподавателя по  ИИ  – асистент  Явор  Венчев,  които изключително подробно обясни пред младата си аудитория връзката между историята  и изкуството и кой е най-добрият начин, за да изглежда рисунката ти добре. Асистент док. Димитър Баев, преподавател по Технологии и предприемачество подкрепи тезата на професор Манолакев за нуждата от четенето и справянето с житейските ситуации.

Професор Рени Христова -Коцева изказа пред учениците надеждата си за нови съвместни дейности, свързани с продължаващото образование на учениците от СУ „Отец Паисий“.  Срещата продължи с презентация на учениците, които представиха пред гостите своята учебна и творческа дейност и никой не разбра кога и как изминаха повече от два астрономически часа.

В края на мероприятието гости и домакини се разделиха с обещанието за нови срещи и сътрудничество.