Отбелязване на Международния ден за защита на деца, жертви на агресия

На 8. 06. 2023 г от 13, 30 часа в  СУ „Отец Паисий“, с. Медковец се проведе интерактивна среща, чийто гост-лектор  бе Валя Герасимова – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора, гр. Монтана и изявени ученици от гимназиален етап.

Тя разясни на младежите що е агресия и какви са видовете агресия. По време на дискусията стана ясно, че мнозина от присъстващите са били или в момента са жертва на агресия, но рядко споделят с учители или родители. Оказва се, че значително по-агресивни са момичетата и често те са не само жертви, но и насилници.  Понякога родителите и учителите, и част от местната власт, също упражняват вербална агресия над учащите – теза, която бе защитена с доста примери.

Темата за тормоза в училище продължи с това какво е кибертормоз и как да се предпазим от него. Сред младежите той често се изразява в заплахи и изнудване, а понякога и в насилие в реалния свят. Голяма част от младежите не са наясно как да се защитят при подобни прояви на агресия, а изразиха и мнение, че не вярват на институциите като авторитет при справянето с подобен тип проблеми.

Някои от присъстващите споделиха лични истории за насилие в семействата, квартали или села като едно от основните им опасения е,  че често агресорите остават ненаказани, а хората, които са се оплакали от тях могат лесно отново да се превърнат в жертви.

Детските бракове също не останаха тема табу при лекторите Валя Герасимова и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности. Традицията за продан на булки все още е жива, макар и младежите да са против нея и все повече да осъзнават равенството на жените и мъжете в съвременния свят. Въпреки това твърдят, че са безсилни пред вече утвърдени практики на част от  местата, от които произхождат.

Такава порочна практика остава и трафикът на хора. Г-жа Герасимова разказа подробно за методите за превенция и излизане от подобна ситуация. Даде и красноречиви примери за сексуална и трудова експлоатация, за да знаят учениците за какво да внимават. За съжаление, от техните коментари става ясно, че сводниците и хората, които изпращат работници нелегално в чужбина не просто не са наказани за деянията си, а продължават активно да работят в различните населени места и квартали, а все повече хора стават жертва на трафик от всякакво естество.

Срещата бе изключително полезна за учениците – като мнозинстсвото от тях изразиха надежда за бъдещи дискусии и работа по съответните теми.

Събитието се осъществи като част от проект GEAR – Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата, който има за цел да повиши компетенциите в областта на равенството между половете сред младежи от ромската общност.

За целта ще се създаде и уебрадио, където младежите да имат платформа, чрез която да говорят по темите, които ги вълнуват. Заедно с връстниците си от Белгия, Италия и Румъния, те ще сформират редакторски екип, който с помощта на съответната техника да създава различни предавания, както и да поддържа профили в социалните мрежи.