45 години – другарска среща на випуск 1978 г.

На 8 юли в СУ „Отец Паисий“ се проведе другарска среща на випуск 1978 година по случай 45 години от завършването на средното им образование. Организаторите, Илка Ангелова, Людмила Влашка (Минка), Илонка Александрова и Галина Димитрова, бяха събрали почти всички бивши съученици от гимназиален и прогимназиален етап. Срещата започна в двора на гимназията. След като се събра по-голямата част от гостите, те влязоха в сградата на училището, за да си припомнят забавни моменти от ученическия си живот. В бившия кабинет по химия ги привества г-жа Василка Нинкова – техен преподавател по математика. Тя ги поздрави с добре дошли. Пожела им да са все така млади и хубави и да се срещат отново поне още 45 години. От бившите им преподаватели гост бе и г-жа Станка Опинчева – учител по химия. Родените 1960 г. младежи и девойки разгледаха училището, разходиха се из предишните си класни стаи, снимаха се, разказваха си весели спомени, припомниха са си какви лудории са вършили в различните кабинети и при различните преподаватели. Преди всичко това, обаче им се наложи да се запознават отново или да се разпознават един друг, тъй като житейският път на по-голямата част от тях е извън Медковец, а на други –  дори извън страната. Срещата бе изключително емоционална – изпълнена със закачки и много прегръдки. След като си направиха серия от снимки както из училищната сграда, така и в двора, колективно тръгнаха към ресторанта, където ги очакваха още от техните бивши съученици. Забавлението продължи до ранните часове на следващия ден.

Снимки може да си изтеглите от галерията.

Работна среща на ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца с учениците от паралелките „Помощник – възпитател“

На връх светлия християнски празник Петровден в СУ „Отец Паисий“ бе проведена среща между ръководството и преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца и учениците от 7., 8. и 9 клас, както и преподавателите по специални предмети. Гости на срещата бяха и учители от всички образователни степени, изявили желание да присъстват.

Срещата между ученици и преподаватели е резултат от предходни срещи първо на ръководството на СУ – Медковец в лицето на директор А. Монова и експерт Орлин Орлинов с ръководството на Филиал Враца, в лицето на директор проф. д-р Рени  Христова-Коцева и  ас. д-р Анна Целова – заместник – директор; след това като резултат от договорените отношения за взаимопомощ бе проведена среща между гимназистите от първи гимназиален етап с професия „Помощник – възпитател“ и студенти от Университета в една детска градина във Враца.

Гости от ВТУ- Филиал Враца бяха: директор проф. д-р Рени Христова-Коцева , зам.-директор ас. д-р Анна Целова, проф. дфн Христо Манолакев,  ас. Димитър Баев, ас. Явор Венчев. Директор Монова откри срещата – разговор като представи гостите и каза няколко въвеждащи думи за Университета, за да запознае с предистиорията седмокласниците, които също присъстваха.

Пръв пред бъдещите и настоящи гимназисти говори проф. дфн Христо Манолакев.В увлекателна беседа  професорът обясни защо трябва  да  се изучава  литература – тема, „огромна по обем, сложна в теоретичните си основания и обединяващи в себе си литературознание, философия, фолклор, педагогика, културология и психология“. Професор Манолакев  напомни на  учениците, че  четенето е от изключителна важност за интелектуалното развитие на всеки човек, защото ни предлага универсални решения за всички житейски ситуации. Тезата му бе подкрепена с много примери, както от литературата, така и от живота, екшън филмите и историята.  След  професор  Манолакев думата  взе  преподавателя по  ИИ  – асистент  Явор  Венчев,  които изключително подробно обясни пред младата си аудитория връзката между историята  и изкуството и кой е най-добрият начин, за да изглежда рисунката ти добре. Асистент док. Димитър Баев, преподавател по Технологии и предприемачество подкрепи тезата на професор Манолакев за нуждата от четенето и справянето с житейските ситуации.

Професор Рени Христова -Коцева изказа пред учениците надеждата си за нови съвместни дейности, свързани с продължаващото образование на учениците от СУ „Отец Паисий“.  Срещата продължи с презентация на учениците, които представиха пред гостите своята учебна и творческа дейност и никой не разбра кога и как изминаха повече от два астрономически часа.

В края на мероприятието гости и домакини се разделиха с обещанието за нови срещи и сътрудничество.

Отбелязване на Международния ден за защита на деца, жертви на агресия

На 8. 06. 2023 г от 13, 30 часа в  СУ „Отец Паисий“, с. Медковец се проведе интерактивна среща, чийто гост-лектор  бе Валя Герасимова – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора, гр. Монтана и изявени ученици от гимназиален етап.

Тя разясни на младежите що е агресия и какви са видовете агресия. По време на дискусията стана ясно, че мнозина от присъстващите са били или в момента са жертва на агресия, но рядко споделят с учители или родители. Оказва се, че значително по-агресивни са момичетата и често те са не само жертви, но и насилници.  Понякога родителите и учителите, и част от местната власт, също упражняват вербална агресия над учащите – теза, която бе защитена с доста примери.

Темата за тормоза в училище продължи с това какво е кибертормоз и как да се предпазим от него. Сред младежите той често се изразява в заплахи и изнудване, а понякога и в насилие в реалния свят. Голяма част от младежите не са наясно как да се защитят при подобни прояви на агресия, а изразиха и мнение, че не вярват на институциите като авторитет при справянето с подобен тип проблеми.

Някои от присъстващите споделиха лични истории за насилие в семействата, квартали или села като едно от основните им опасения е,  че често агресорите остават ненаказани, а хората, които са се оплакали от тях могат лесно отново да се превърнат в жертви.

Детските бракове също не останаха тема табу при лекторите Валя Герасимова и Нанси Борисова от Център за развитие на устойчиви общности. Традицията за продан на булки все още е жива, макар и младежите да са против нея и все повече да осъзнават равенството на жените и мъжете в съвременния свят. Въпреки това твърдят, че са безсилни пред вече утвърдени практики на част от  местата, от които произхождат.

Такава порочна практика остава и трафикът на хора. Г-жа Герасимова разказа подробно за методите за превенция и излизане от подобна ситуация. Даде и красноречиви примери за сексуална и трудова експлоатация, за да знаят учениците за какво да внимават. За съжаление, от техните коментари става ясно, че сводниците и хората, които изпращат работници нелегално в чужбина не просто не са наказани за деянията си, а продължават активно да работят в различните населени места и квартали, а все повече хора стават жертва на трафик от всякакво естество.

Срещата бе изключително полезна за учениците – като мнозинстсвото от тях изразиха надежда за бъдещи дискусии и работа по съответните теми.

Събитието се осъществи като част от проект GEAR – Ромската интеграция в контекста на равнопоставеността на жените и момичетата, който има за цел да повиши компетенциите в областта на равенството между половете сред младежи от ромската общност.

За целта ще се създаде и уебрадио, където младежите да имат платформа, чрез която да говорят по темите, които ги вълнуват. Заедно с връстниците си от Белгия, Италия и Румъния, те ще сформират редакторски екип, който с помощта на съответната техника да създава различни предавания, както и да поддържа профили в социалните мрежи.