Професионално ориентиране за средношколците от СУ – Медковец

На 16. 05. 2023 г. бе организирана среща по професионално ориентиране за учениците от 5. до 7. клас, а на 27. 06. се проведе среща с гимназистите на същата тема. Гост-лектор и на двете срещи бе госпожа Анжела Димитрова от ОДК – Монтана, Кариерно ориентиране и консултиране.

Г-жа Димитрова представи пред своята публика възможностите,които предоставят  изучаваните от тях професии.  Раздаде на учениците работни карти „Примерен въпросник за проучване на професия“, които заедно попълниха,за  да  открият  всички плюсове и минуси на желаната от тях  професия и, с чиято помощ да могат да преценят дали наистина тази професия е „тяхната професия“. Пред  гимназистите  г-жа Димитрова представи късометражния филм „Професията отблизо“, след което се проведе дискусия по него и защо това  е важно за бъдещия им живот. Отговори на въпросите на учениците  как  могат  да  преценят  дали  една  професия има бъдеще.

Пред прогимназистите от 5. – 6. клас  консултантът  по професионално ориентиране  говори  на тема „Професията в едно изречение“. Децата, с помощта на лектора си, попълниха примерните въпросници за проучване на професия. Обособиха се няколко екипа от всеки клас. Всеки екип разгледа и проучи характеристиките на различни професии, а впоследствие ги представи пред останалите групи.