Среща – разговор с писателката Добрина Симова

На 30 май се проведе среща – разговор с писателката Добрина Симова.  Срещата премина под егидата на Фондация С. Е. Г. А. с председател Румян Сечков, по проект „Приобщаване за училища“.  Срещата бе посветена на 1 юни – Ден на детето,   на отминалия 24 май и на завършването на учебната година на учениците от 1. – 3. клас.

Срещата запозна с въвеждащи думи от г-н Сечков, който представи подробно втория международен проект, по който работи нашето училище: „СУ „Отец Паисий“, Медковец е едно от петте партньорски училища в страната,
включени по проект „Приобщаване за училища“, който се изпълнява в четири държави –
Унгария, България, Словакия и Албания. Целта му е да разработи модели за успешно
преодоляване на затвореността на училищата чрез включване на общностите –
родители, културни и социални институции. Заедно с партньора за България –
фондация С.Е.Г.А., на поредица от срещи, с участието на учители и родители бяха
дискутирани и изяснени проблемите, силните и слабите страни в работата до този
момент и бяха набелязани стъпките, по които да се разработят дългосрочни цели със
съответните дейности за развитие на училището през следващите години.“

Във връзка с представянето на детските книги на авторката, учениците от трети клас: Сабрина и Галин – в главните роли и Василена, Георги, Кристиян и Генади – във второстепенните такива, представиха драматизация по разказа на г-жа Симова  „Един прав тегел зад врата“ от нейната книга „Всичко е 6.“ Главен драматург на кратката сценка бе госпожа Ана Тонева – учител по математика на умните третокласници. Помощник – драматург: г-жа Емилия Петрова – класен ръководител на 3.клас. Разказът и съответно драматизацията по него представят съвременното положение в българското училище чрез „смях през сълзи“. Младите актьорите прекрасно и лесно разпознаха част от класа си в героите, които изиграха.

Г-жа Симова разказа през малките си слушатели кратката версия на своята  автобиография. Отговаря на техните въпроси: как сес тава писател, какво са апевите, дали поезията или разказите се пишат по-лесно, винаги ли е мечтала да стане учител и писател, за какво мечтае сега. Прочете пред тях разказите си „Разплаканата череша“, няколко свои стихотворения, апеви – обясни подробно как се пише такъв вид поезия, а поради проявения интерес и още няколко разказа.

Учениците се похвали пред гостенката с участието си в другия проект с международно участие и разказаха с какво нетърпение очакват създаването на свое ученическо радио. Г-жа Симова  обеща да им гостува отново, когато радиото заработи.

Фондация С. Е. Г. А. закупи и дари на училищната библиотека 16 тома от детските книги на писателката, която е емоционално и родословно свързана с Монтана. А по случай 24 май госпожа Симова дари на училищната библиотека шест от своите книги, несвързани с творчество за деца.

Всички ученици от 1. до 11. клас получиха от Фондация „С. Е. Г. А.“ като подарък за Деня на детето по един голям шоколад на известна марка.

Гост на срещата бе и госпожица Нанси Борисова.