Младежка фондация „Арете“ „на лов“ за таланти в Медковец

       Младежка фондация „Арете“-България, гостува в СУ“Отец Паисий“, за да се срещне с учениците на нашето училище.

      След „разчупването на леда“, учениците  бяха запознати с Хартата за правата на човека, равноправието между половете и съществуващите видове дискриминация, което предизвика дискусия и последващи въпроси от страна на учениците от I и II гимназиален етап.

            Организацията подпомага младежи, с цел изграждане на младежки  ролеви модели, а също така и  изграждането на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството.

            Ето защо срещата продължи с презентация за предстоящите летни лагери „Заедно напред“, които Фондацията организира и провежда ежегодно, за да насърчи и мотивира учениците между 16 и 21-годишна възраст, да завършат своето средно образование и продължат във висши учебни заведения.

На 30 май младежите от СУ „Отец Паисий“ в с. Медковец се срещнаха с екипа на фондацията и научиха повече за нейната дейност, видовете дискриминация и възможностите за летни лагери и лагери за момичета. Младежка фондация “Арете“ е неправителствена организация, чието име е с гръцки произход и означава бъди най-доброто, което можеш да бъдеш; достигни своя най-висок човешки потенциал“ .

Христо Христов, член на екипа на „Арете“ започна срещата с ролева игра, а след това разказа на младежите кои са той и екипът, и с какво се занимават. Ръководителят на програма „Заедно напред“ – Хр. Христов  бе подготвил още редица примери от социалните мрежи, телевизионни предавания и дори българския парламент, за да илюстрира какво представлява дикриминацията. Акцентите бяха поставени върху половата и етническата дискриминация. Някои от присъстващите ученици вече се бяха включвали в дейности на Младежка фондация „Арете“ и заедно с гостите разказаха своите преживявания на летните лагери, които организацията прави всяка година. Това далеч не е всичко – националните лагери за момичета от ромски произход са специален акцент в програмата на фондацията. Лагерът е тридневно интензивно и интерактивно събитие за момичета от ромски произход между 16 и 25 години. Програмата на лагера се състои от лекции и семинари за подпомагане на развитието на умения и увереност за социални и образователни постижения сред младите жени от ромски произход. Момичетата имат възможност да общуват с жени, които са за подражание в общността, да учат социални и лидерски умения и да посещават лекции относно проблемите, с които се сблъскват съвременните жени!

Учениците разказаха на своите гости за проект GEAR и разработването на тяхно младежко радио, а фондация „Арете“ изрази желание да подкрепи и тази инициатива. Ще бъдат подпомогнати и малки местни инициативи по идеята на самите младежи. „Арете“ ще направи конкурс за избор на малък младежки проект сред училищата от цялата страна, с които работи. Радостина Чапразова, директор на организацията, изрази готовност да подкрепи идея на децата от Медковец независимо от решението на комисията в конкурса. Учениците си тръгнаха от срещата изключително развълнувани и вдъхновени, вярвайки, че са срещнали хора, в чието лице могат да получат подкрепа не само за учебни, но и лични казуси и нужди!