Ден на толерантността

Денят на толерантността бе отбелязан чрез множество ролеви игри, изработване на табла, постери и флаери. Рано сутринта учениците раздаваха на всички пристигащи стикери, подкрепящи проявите на толерантност и емпатия. Във всеки клас също имаше много игри и обучения.