Новата учеба година бе открита

С богата празнична програма от песни, стихове и танци бе открита новата учебна година на 15 септември 2023. Директорът приветства с „Добре дошли!“ най-малките ученици в училището – децата от ПГ, които за пръв прекрачват през вратата на училищния двор и първокласниците, които влизат в голямата сграда. В откриването на новата учебна година се включиха ученици от всички класове и степени. Водещи бяха дванадесетокласниците Светла Найденова и Иво Спасов, които активно помагаха на най-малките рецитатори, забравили от притеснение думичките си. Новите учители бяха представени он директора на родителите и учениците.