Футболен турнир посветен на „200 години образователно дело” в с. Медковец

От 20.01.2022г. до 24.02.2022г. в СУ „Отец Паисий“ бе проведен футболен турнир посветен на „200 години образователно дело” в с. Медковец.
Турнирът бе под егидата на община Медковец.Взеха участие 28 състезатели.Участниците бяха наградени от кмета на общината.