Обръщение !

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ  „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“  С. МЕДКОВЕЦ         ОБЛ. МОНТАНА


 ОБРЪЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,  СКЪПИ  УЧЕНИЦИ,

 

            В  навечерието  сме  най-светлите  християнски  празници. КОЛЕДА е любимото време на децата от цял свят. Времето на добрите пожелания и играчките, на веселия звън на камбанките и песните край елхата.

Но  и  време,  което  ги  прави  по – невнимателни,  по  припряни  затова давам  следните  указания  във  връзка  с  Коледните  и  новогодишни  тържества :

  1.   Да не се  употребяват  и  купуват  алкохолни  напитки  и  тютюневи  изделия  от  лица  под  18 години.
  2.   Да не се  купуват  пиротехнически  и други  пожароопасни  изделия  от  деца  и  ученици
  3.   Да не се  хвърлят  и  възпламеняват  бомбички,  пиратки  и  други  гърмящи  пожароопасни  изделия  на  обществени  места  и  в  двора  на  училището,  а  също  и  в  къщи.
  4.   Да се спазва  регламентирания  в  Наредба  № 1 на  община  Медковец  и  в  закона  за  закрила на детето  вечерен  час  за  лица  под 18 години – за есенно-зимния  сезон 22.00 ч.  Посещението  в  дискотеки,  игрални  зали,  интернет  клубове  е  с пълнолетен  придружител,  който  следва  да  носи  в  себе  си  документ  за  самоличност.
  5.   Да се спазват  правилата  за  безопасно  движение  по  улиците  с  цел  недопускане  на  ПТП.
  6.   Да бъдат внимателни  с  използваните  отоплителни  уреди,  а  при  възникване  на  кризисна  ситуация  да  спазват  установените  норми  за  правилна  и  безопасна  евакуация  и  незабавно  да  телефонират  на  тел. 112 – само  при  ясно  изразена  необходимост.
  7.   Да се носят  валидни  ученически  карти  за  учебната  2019/2020 г.  и/ или  документ  за  самоличност – лична  карта  и  при  поискване  от  органите  на  реда  или  други  контролни  органи  да  ги  представят.
  8.   Да се отнасят  с  уважение  към  всички  работещи  и  учещи  в  училище  и  гражданите,  с  които  контактуват.  Да  не  се  допуска  агресията  да  вземе  връх  в  отношенията  им,  а  да  проявяват  повече  толерантност,  добронамереност  и  отзивчивост.

 За  да  посрещнем  Коледа  и  Новата  2020 година здрави  и  щастливи  нека  спазваме  правилата.

 В коледната нощ сиянието на Божията звезда вещае доброта, хармония, здраве, добронамереност, с които да направи света по-добър и съвършен .

 Весела Коледа!  И  много  здраве  и  късмет  на  Вас  и  вашите  семейства.

 

 

Директор : А. Монова