Училищна документация 2023г.

Годишен план

Стратегия СУ“Отец Паисий“

Програмна стратегия на ПГ

План квалификация

Правилник за вътрешния трудов ред

Дневно разписание