„Индикативен списък на услуги,предоставяни от организации,предоставящи обществени услуги“

Удост.-завършена-ПГ

Приемане в 1,5,7,11 кл. и преместване

Издаване-на-диплом

Удостоверение за валидиране

Сл.бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Сл.бележка за резултати от изпити за проверка на способности

Издаване на заповед за признат клас 1-6 от чужда държава

Издаване на дубликат

Издаване европейско приложение към диплома