Дoкументи

  1. Бюджети
  2. Обществена поръчка


Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020,2020-2021,2021-2022 учебни години.

http://soumedkovec.com/files/2019/06/mlqko18062019.pdf

„Индикативен списък на услуги,предоставяни от организации,предоставящи обществени услуги“

Удост.-завършена-ПГ

Приемане в 1,5,7,11 кл. и преместване

Издаване-на-диплом

Удостоверение за валидиране

Сл.бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ

Служебна бележка за допускане до ДЗИ

Сл.бележка за резултати от изпити за проверка на способности

Издаване на заповед за признат клас 1-6 от чужда държава

Издаване на дубликат

Издаване европейско приложение към диплома