Бюджет за 2016г.

I-тримесечие-финансово-правна-форма.pdf

I-тримесечие-разходи-по-параграфи-и-подпараграфи.pdf

I-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета.pdf

I-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-сметките.pdf

I-тримесечие-Инфо-за-касово-изпълнение-на-бюджета.pdf

I-тримесечие-Инфо-за-касово-изпълнение-на-сметките.pdf

II-тримесечие-финансово-правна-форма.pdf

II-тримесечие-ракапитулация-по-параграфи-и-подпараграфи.pdf

II-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета.pdf

II-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-сметките.pdf

II-тримесечие-Инфо-за-касово-изпълнение-на-бюджета.pdf

II-тримесечие-Инфо-за-касово-изпълнение-на-сметките.pdf

III-тримесечие-финансово-правна-форма

III-тримесечие-ракапитулация-по-параграфи-и-подпараграфи

III-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета

III-тримесечие-Поети ангажименти

 

IV-тримесечие-финансово-правна-форма

IV-тримесечие-ракапитулация-по-параграфи-и-подпараграфи

IV-тримесечие-Отчет-за-касово-изпълнение-на-бюджета

IV-тримесечие-Поети ангажименти