Прием девети клас 2016/2017 г.

СРЕДНО  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО  УЧИЛИЩЕ  “ОТЕЦ  ПАИСИЙ”

с. МЕДКОВЕЦ, обл. МОНТАНА

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ ЗА IX КЛАС НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

Непрофилирано обучение

Срок на обучение – 4 години

    Необходими документи:

  1. Свидетелство за завършено основно образование
  2. Заявление по формуляр – получава се в канцеларията
  3. Удостоверение за  раждане – за завършилите основно образование в друго училище

                 IMG_20160509_095433

       Срок за подаване на документите:

                               I етап    – 01.07 – 05.07.2016 г.

                               II етап   – 11.07.2016 г.

                               III етап  – 19.07 – 20.07.2016 г.

IMG_4549Medkovec