График изпити 2017/18

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 12 клас.

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 10 клас.

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 6 клас.

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение 5 клас.